RESIDUS

Terri El Grup REMONDIS és un dels principals gestors mundials de residus. Donem solució al tractament, gestió i valorització de residus tant en el sector púbic com en l'industrial.

En el sector industrial aportem solucions per a la minimització del consum, recuperació i valorització de materials.