ACCIONISTA

REMONDIS, és l’únic accionista de les activitats a Espanya, i líder mundial en serveis mediambientals.

Remondis

Juntament amb altres filials, RHENUS i SARIA, el GRUP REMONDIS suma una plantilla de 78.000 persones.