GESTIÓ DE RESIDUS

Els residus una font de nous recursos

Des del 1934 REMONDIS ha desenvolupat la seva activitat en la gestió dels residus. Un llarg camí en què hem col·laborat a transformar la percepció del residu, per passar de veure’l com un problema a percebre’l com una oportunitat. A les nostres plantes, i en aquelles en què prestem servei, portem a terme el tractament i processament de residus, donant lloc a nous recursos i productes.

TRACTAMENT

A REMONDIS disposem de solucions i instal·lacions per al tractament de residus d’origen industrial i urbà.

Les diverses divisions donen resposta al tractament especialitzat dels residus segons la naturalesa i l’origen.

VALORITZACIÓ

La valorització orgànica i energètica dels residus permet generar recursos i fonts d’energia nous amb els quals fer front a la demanda de recursos d’una manera sostenible.

RECICLATGE

El reciclatge i la reutilització de materials permet transformar els residus en nous recursos. Obrim camí a noves fonts de recursos que permeten un ús sostenible i una independència més gran de materials d’origen.

Gamma de serveis en la Gestió dels Residus:

Tractament

Valorització

Reciclatge

REMONDIS és una de les principals companyies europees de tractament de residus amb plantes de tractament pròpies.

Prestem serveis de tractament de residus industrials i, a Espanya, comptem amb plantes de compostatge de llots de depuració i biosòlids.

Estem satisfets de reciclar i comercialitzar residus que es converteixen en matèria primera per a nous processos productius. Així com també transformem residus en nous productes que oferim al mercat.

Més de 1.000 instal·lacions

123

plantes de tractament de residus perillosos

52

plantes de compostatge 2M Tn/any

30

Plantes de Biomassa 1,3M Tn/any

SERVEIS EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS

Tractament de residus

Tractament de residus

 • Tractament de residus mitjançant compostatge. Muns Agroindustrial
 • Tractament de residus industrials.
 • Tractament de catalitzadors.

Valorització orgànica

 • Valorització de biosòlids, biomassa, llots de depuració, dejeccions ramaderes i subproductes alimentaris. Muns Agroindustrial
 • Producció de fertilitzants. Muns Agroindustrial
 • Generació de biogàs i biometà.
 • Eliminació dels contaminants orgànics.
 • Co-digestió.
 • Valoració energètica de residus.

Reciclatge de residus

 • Reciclatge de residus (plàstics…)
 • Recuperació de matèries primeres (metalls preciosos, terres rares guix…)
 • Recuperació del fòsfor dels llots urbans mitjançant procés TetraPhos®.
 • Producció de nous combustibles.

Desplaça cap amunt