GESTIÓ D'ENERGIA

L'energia és un recurs canviant, integrat en una solució de futur

Compromesos amb els reptes energètics, a REMONDIS comptem amb un llarg recorregut en la valorització energètica de residus (Waste to Energy), la producció de combustibles alternatius, així com en l’ús de fonts d’energia alternatives.

VALORITZACIÓ
ENERGÈTICA

Només a la central de Lippe a Lünen es produeixen 336.900 MWh d’energia (electricitat i calor) a la planta de llit fluïditzat (178.300 MWh) i la planta alimentada per biomassa (158.600 MWh). Això és més del doble de la demanda d’aquest gran centre de reciclatge, de manera que al voltant de 222.300 MWh s’injecten a la xarxa.

REMONDIS també participa a diverses plantes de valorització energètica a Europa.

NOVES FONTS D'ENERGIA

REMONDIS aposta per fonts naturals alternatives d’energia com són la fotovoltaica i l’eòlica.

Estem plenament implicats en el desenvolupament de noves fonts d’energia ja sigui a la producció de biodièsel com a la generació de nous combustibles alternatius.

Gamma de serveis a la Gestió de l’Energia

Gestió

Producció

A REMONDIS estem convençuts que la solució a la demanda energètica del mercat és combinar diferents accions.

El nostre punt de partida és treballar sobre l’optimització del consum energètic i la diversificació de fonts energètiques. Clau en aquest procés és la reducció de combustibles fòssils, i amb això de les emissions de CO2. Per dur a terme aquest canvi, a REMONDIS treballem en la valorització energètica dels residus i, també en la producció de combustibles alternatius, apostant per la R+D+I.

23

plantes de Biogàs

10

plantes de gas d’abocador

SERVEIS A LA GESTIÓ ENERGÈTICA

Gestió energètica

Gestió

  • Gestió energètica.
  • Auditories energètiques.
  • Gestió de la comercialització.
  • Implantació de sistemes mixts de subministrament.
  • Reducció de lús de combustibles fòssils (emissions CO2).

Producció

  • Fonts naturals alternatives: solar, eòlica…
  • Valorització energètica de residus (Waste-to-Energy).
  • Generació de combustibles alternatius.

Desplaça cap amunt