GESTIÓ DE L'AIGUA

L'aigua, un recurs valuós a les nostres mans

La gestió de l’aigua és una de les nostres activitats principals, gestió enfocada a garantir la qualitat i l’optimització en l’ús d’aquest recurs inestimable. A REMONDIS som especialistes en el tractament de l’aigua per a usos domèstics, urbans, privats i industrials. Oferim una àmplia experiència en el disseny, dimensionament, construcció, operació i manteniment i gestió de sistemes i instal·lacions de subministrament i tractament d’aigua.

Sector INDUSTRIAL

A REMONDIS comptem amb solucions enfocades a l’economia circular al cicle de l’aigua. Disposem de solucions per a tractament d’aigües de consum, per a procés, per a producte, així com per a la depuració i la reutilització d’aigües residuals. Cada cas requereix condicions específiques per a les quals aportem les solucions i tecnologies més avançades.

Són molts els projectes i serveis que a REMONDIS ens avalen, en sectors industrials com agro-alimentari i begudes, químic i farmacèutic, automoció, paper, gas i petroli, i molts altres.

Sector
PÚBLIC

REMONDIS compta amb una llarga trajectòria al sector públic, col·laborant amb les Administracions Públiques en el disseny, desenvolupament, finançament mitjançant concessions, i gestió de serveis.

A REMONDIS hi aportem una gran experiència en xarxes i plantes d’abastament, sanejament, depuració i reutilització d’aigües.

Sector
PRIVAT

REMONDIS va ser pionera en el desenvolupament de sistemes de tractament d’aigües residuals al sector privat nacional i avui oferim solucions per a la gestió global de l’aigua enfocada a l’economia circular.

Al sector privat comptem amb nombrosos CLIENTS en activitats de camps de golf, hotels, càmpings, centres d’oci, centres logístics i de transport, i urbanitzacions, entre d’altres.

Gamma de serveis a la Gestió de l’Aigua:

Producció

tractament

Gestió

A REMONDIS prestem tots els serveis de gestió de l’aigua que necessiten les empreses, les entitats públiques i privades i els ciutadans. Al sector industrial subministrem aigua per a diversos punts de consum garantint la qualitat, i treballant amb l’objectiu d’Abocament Zero. Al sector públic captem, potabilitzem i distribuïm aigua potable. Així com, depurem i tractem les aigües per reutilitzar-les per protegir el medi ambient.

51M

de metres cúbics daigua potable cada any

14m

Km de xarxes d’abastament d’aigua

+300

plantes de tractament d’aigües

Serveis en la gestió de l'aigua

Aigua potable

Captació d'aigua per al consum

 • Finançament, construcció, manteniment i explotació de pous i instal·lacions per a captació d’aigües subterrànies i superficials.
 • Operació de les xarxes i serveis complementaris.

Potabilització

 • Finançament, disseny i construcció de plantes de tractament d’aigua per a consum.
 • Operació i manteniment i plantes de tractament d’aigua per a consum.
  Supervisió i control de la qualitat de laigua potable
 • Desenvolupament de processos innovadors per controlar de manera fiable la qualitat de l’aigua potable (SensaGuard).

Distribució

 • Operació de les xarxes i serveis complementaris.
 • Servei de subministrament domiciliari.
 • Control de fuites.

Gestió

 • Digitalització i gestió integrada de sistemes de proveïment.
 • Actuacions per a ampliació i millora, sobre la base de pronòstics, en xarxes de subministrament, estacions de captació i preses.
 • Gestió d’abonats i mesura de consums.

Aigües residuals

Tractament d'aigües residuals

 • Finançament, disseny i construcció, de plantes de tractament d’aigües residuals i pluvials.
 • Operació i manteniment i plantes de tractament d’aigües residuals.
 • Implementació de solucions per a reutilització daigües residuals tractades. Supervisió i control de la qualitat de laigua potable, també en línia amb el recolzament de biosensors.

Xarxes de sanejament

 • Inspecció i manteniment dels sistemes de clavegueram de propietat privada.
 • Operació de les xarxes i elements complementaris.
 • Neteges i buidatges; serveis mòbils d’eliminació de residus.

Gestió

 • Digitalització i gestió integrada de sistemes de sanejament i depuració.
 • Gestió de reutilització daigües depurades.
 • Gestió de taxes i cànons.
 • Actuacions d’ampliació i millora, segons pronòstics, de xarxes de sanejament i instal·lacions de tractament.
 • Recuperació d’energia i protecció de recursos mitjançant el reciclatge de llots de depuradora

Aigües industrials

Aigua de procés

 • Solucions per a subministrament d’aigües per a procés, per a producte, o per a instal·lacions auxiliars, d’acord amb els requisits.
 • Finançament, disseny i construcció de plantes de tractament d’aigües.
 • Operació i manteniment i plantes de tractament d’aigües.
 • Circuits tancats.

Aigües residuals

 • Solucions per al tractament daigües residuals segons les especificacions del sector i del procés productiu.
 • Solucions de reciclatge i reutilització daigües; Abocament Zero.

Gestió

 • Digitalització i gestió integrada de sistemes; Smart Industrie.
 • Automatització i control de processos.

Serveis industrials

 • Assistència a la gestió de l’operació.
 • Manteniments especialitzats en instal·lacions de tractament d’aigües.
 • Serveis especialitzats de canvis de farcits i mitjans (resines, membranes…)
 • Subministrament de recanvis i productes químics.
 • Anàlisi de laboratori i assaigs de procés (respirometries, pilotatges, jar-test…)
 • Assistència a la gestió amb les administracions públiques.

Aigua per al consum

Captació d'aigua per al consum

A REMONDIS oferim la nostra experiència i recursos a la captació d’aigua per al consum.

Potabilització

La potabilització de l‟aigua per al consum suposa un gran compromís per garantir el subministrament amb la qualitat requerida, compromís en què REMONDIS ens sentim plenament implicats.

Gestió

A REMONDIS ens impliquem en la gestió.

Desplaça cap amunt